• Phone Number: 0 850 532 8 666
 • Mail: info@winlife.com.tr
  • Türkçe
  • İngilizce
  • Rusca

  Aydınlatma Metni

  KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ
   
  Veri Sorumlusu: Winlife Global Gıda İç ve Dış Tic. A.Ş olarak; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetleri çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına ilişkin siz;


  Çalışanlarımız/ Çalışan Adaylarımızı,

  Ziyaretçilerimizi,

  Ürün veya Hizmet Alan müşterilerimizi ve bayilerimizi bilgilendirmek amacıyla işbu aydınlatma metnini hazırladık.

  Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmektedir ve Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir?

  Çalışanlar/ Çalışan Adayları 

  Kimlik Bilgileri

  İşlenen Kişisel Veriler
  Ad soyad, Anne - baba adı, Anne kızlık soyadı, Doğum tarihi, Doğum yeri, Medeni hali, Nüfus cüzdanı seri sıra no, TC kimlik no v.b.
  Kişisel Veri İşleme Amaçları
  Çalışan Adayı/Stajyer/Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, işe alım Süreçlerinin Planlanması, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini.
  İletişim Bilgileri

  İşlenen Kişisel Veriler
  Adres no, E-posta adresi, İletişim adresi, Kayıtlı elektronik posta adresi (KEP), Telefon no
  Kişisel Veri İşleme Amaçları:
  Çalışan Adayı/Stajyer/Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Süreçlerinin Planlanması, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
  Özlük Bilgileri

  İşlenen Kişisel Veriler
  Bordro bilgileri, Disiplin soruşturması, İşe giriş belgesi kayıtları, Mal bildirimi bilgileri, Özgeçmiş bilgileri, Performans değerlendirme raporları v.b
  Kişisel Veri İşleme Amaçları
  Çalışan Adayı/Stajyer/Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İşe Alım Süreçlerinin Planlanması, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
  Finans Bilgileri

  İşlenen Kişisel Veriler
  Banka Hesap Bilgileri
  Kişisel Veri İşleme Amaçları
  Çalışanların Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Süreçlerinin Planlanması, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi amaçlarıyla
  Mesleki Deneyim Bilgileri

  İşlenen Kişisel Veriler
  İşyeri adı, Çalıştığı Bölüm, Ücreti, Giriş-Çıkış Tarihi, Ayrılış Nedeni
  Kişisel Veri İşleme Amaçları
  Çalışan Adayı/Stajyer/Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İş Süreçlerinin Planlanması, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
  Sağlık Bilgileri

  İşlenen Kişisel Veriler
  Engellilik durumuna ait bilgiler, Kan grubu bilgisi, Kişisel sağlık bilgileri
  Kişisel Veri İşleme Amaçları
  Kamu, İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adayı Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, iş Süreçlerinin Planlanması, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
  Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleri Bilgileri
  İşlenen Kişisel Veriler
  Ceza mahkumiyetine ilişkin bilgiler, Güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgiler
  Kişisel Veri İşleme Amaçları
  Çalışan Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İş Süreçlerinin Planlanması, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

  Referans Bilgileri

  İşlenen Kişisel Veriler
  İsim, Soy isim, Çalıştığı İşyeri/ Bölümü, Telefon Numarası
  Kişisel Veri İşleme Amaçları
  Çalışan Adayı/Stajyer/Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İş Süreçlerinin Planlanması, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
  Ziyaretçiler 

  Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgileri

  İşlenen Kişisel Veriler
  Giriş/Çıkış Kayıt Bilgileri, Giriş/Çıkış Kamera Kayıtları, Ziyaret Edilen Kişi, Giriş/Çıkış Saati Bilgileri, Ziyaret Tarihi
  Kişisel Veri İşleme Amaçları
  Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi  Hissedar/Ortak  1. Kimlik Bilgileri
  İşlenen Kişisel Veriler
  İsim, Soy isim, T.C. Kimlik Numarası/ Yabancı Kimlik Numarası, İmza, e-devlet bilgileri
  Kişisel Veri İşleme Amaçları
  Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
  2. İletişim Bilgileri
  İşlenen Kişisel Veriler
  İkametgâh adresi, telefon numarası
  Kişisel Veri İşleme Amaçları
  Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
  Ürün / Hizmet Alan Müşterilerimiz ve Bayilerimiz

  1. Kimlik Bilgileri
  İşlenen Kişisel Veriler
  İsim, Soy isim, doğum tarihi,
  Kişisel Veri İşleme Amaçları
  Müşteri ve bayi kaydı oluşturulması, Web sitesi yönetimi, Sipariş ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, şikâyetlerin takibi ile ürün ve kullanıcı ilişkilerinin yürütülmesi

  2. İletişim Bilgileri
  İşlenen Kişisel Veriler
  İkametgâh adresi, telefon numarası, e-posta adresi
  Kişisel Veri İşleme Amaçları
  Müşteri ve bayi kaydı oluşturulması, Web sitesi yönetimi, Sipariş ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, şikâyetlerin takibi ile ürün ve kullanıcı ilişkilerinin yürütülmesi
  Yukarıda sayılan amaçlar kapsamında gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetinin, KVKK kapsamında öngörülen ilgili kişinin açık rızasının varlığı dışındaki hukuka uygunluk nedenlerinden herhangi birini karşılamaması halinde, ilgili işleme sürecine yönelik olarak WİNLİFE GLOBAL tarafından ilgilinin açık rızası alınmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri Nelerdir?

  Yukarıda kategoriler halinde belirtilen kişisel verileriniz; başvuru formları, iş sözleşmesi, sözleşmeler, özgeçmiş, bilgi sistemleri, İŞKUR ve özel istihdam büroları ve ilgili kişi tarafından beyan edilen diğer belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Toplanmasının Hukuki Sebebi Nedir?

  Kişisel verileriniz, WİNLİFE GLOBAL tarafından; yukarıda açıklanan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu ve KVKK düzenlemeleri olmak üzere ilgili mevzuat uyarınca sözleşmenin kurulması, hak tahsisi ve meşru menfaatlerimiz kapsamında işlenmektedir.

  Kişisel Verilerinizi Üçüncü Bir Kişiye Aktarıyor Muyuz?

  Kişisel verileriniz,
  Yasal düzenlemenin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi ve iş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla yurt içindeki Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlara aktarılabilecektir.

  Kişisel Verilerinizi Yurt Dışına Aktarıyor Muyuz?

  WİNLİFE GLOBAL  olarak, kişisel verilerinizi yurt dışına aktarmamaktayız.

  Kişisel Verileriniz Ne Kadar Süre ile Saklanır?

  Kişisel verilerinizin saklama süresi aşağıdaki şekildedir:
  Kanunda veya ilgili mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmişse söz konusu veri en az bu süre kadar saklanmak zorundadır. Olası bir mahkeme talebinin veya kanunla yetkili kılınmış bir idari merciinin ilgili veriye ilişkin talebinin tarafımıza geç ulaşması veya tarafı olabileceğimiz bir ihtilafın meydana gelmesi gibi ihtimaller gözetilmek suretiyle, verilerinizin saklanması için mevzuatta öngörülen sürelere 6 ay ila 1 yıl arası bir süre eklenerek verilerin saklama süresi belirlenmekte ve belirlenen sürenin sonunda söz konusu veriler silinmektedir.

  Mevzuatta, işlediğimiz verinin saklanma süresine yönelik bir süre öngörülmemiş ise aramızdaki ilişkinin gereği olarak ve tarafınızla yapılan sözleşmede belirlenen süre boyunca verileriniz saklanır. Bu ilişki sona erdikten sonra veya sözleşmede belirlenen süre geçtikten sonra veriniz herhangi bir talebinize gerek olmadan silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

  Saklama süresi mevzuatta belirlenmiş verilerinizin öngörülen sürelerden önce silinmesini talep etmeniz halinde söz konusu talebiniz gerçekleştirilemeyecektir.

  Saklama süresine ilişkin mevzuatta bir süre öngörülmeyen ve işleme amacı olmayan verileriniz silinmesine dair talepte bulunmanız halinde ise derhal veya en geç 6 ay içerisinde silinir.

  Kişisel Verileriniz İle İlgili Olarak Kullanabileceğiniz Haklarınız Nelerdir?

  Kişisel verilerinize ilişkin;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

  Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

  KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

  Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

  Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi dilerseniz İlgili Kişi Başvuru Formu aracılığıyla;

  Islak imzalı ve kimlik fotokopisi ile Winlife Global Gıda İç ve Dış Tic. A.Ş

  ŞEHİRGÖSTEREN MAHALLESİ 68086 NOLU SOKAK NO:4/B/1 ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP adresine göndererek,

  Geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte WİNLİFE GLOBAL A.Ş.’ YE bizzat başvurarak,

  İlgili Kişi tarafından WİNLİFE GLOBAL A.Ş. ye daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden info@winlife.com.tr adresimize göndererek WİNLİFE GLOBAL A.Ş. ye iletebilirsiniz.

  Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda isim, soy isim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.
  İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.
  Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (özel vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.
  Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.
  Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Talepleriniz Ne Kadar Sürede Cevaplanır?

  Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır.?

  Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu başta olmak üzere İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU seçilen usullerinden biri ile gönderilir.