• Phone Number: 0 850 532 8 666
 • Mail: info@winlife.com.tr
  • Türkçe
  • İngilizce
  • Rusca

  Açık Rıza Formu

  Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Açık Rıza Beyanı

  Tarafıma tebliğ edilen veya https://www.winlife.com.tr/ internet sitesinde yayınlanan ve elden teslim almış bulunduğum aydınlatma metnini ve bilgilendirme yazısını okuduğumu, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m.11 de sayılan haklarım ve bu haklarımı nasıl kullanacağımı okudum ve anladım.

  Kanun kapsamında, kişisel verilerimi, Winlife Global Gıda İç ve Dış Tic. A.Ş tarafından başta kanunlardaki esaslar ve yükümlülükler çerçevesinde olmak üzere, yasalar gereğince muhafazasına, Winlife Global’in müşterilerine ürün/ hizmet sunması, tedarikçi ya da üreticilerden ürün/hizmet alması ve/veya bu konuda ticari ilişkilerin kurulması ve ifa edilmesi, ilgili belgeleri imzalayan tarafların tespiti ve kontrolü, bunlar kapsamında gerçekleştirilecek her türlü başvuru, iş ve işlemin sahibini ve muhatabını belirlemek üzere bilgilerin tespiti için kimlik, adres, vergi numarası, diğer bilgileri kaydetmek, kağıt üzerinde veya elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgelerin düzenlenmesi gibi amaçların gerçekleştirilmesi için her türlü kanallar aracılığıyla “Aydınlatma Metninde” yer alan bilgiler ışığında işlenmesine ve kanuni ya da hizmete ve/veya iş ilişkisine bağlı gereklilikler halinde Aydınlatma Metninde belirtilen kişilerle paylaşılmasına Aydınlatma Metnindeki sürelerle ve aydınlatılmış bilgi sahibi olarak onay veriyorum.

  Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar dâhilinde; ücret ve her türlü hak edişime ait ödemelerin yapılması amacıyla ilgili finans kuruluşlarına, bordrolama ve gerekli sistemlerin kurulması amacıyla, muhasebe yönetimi ve bilişimi sistemlerinin yürütülmesi amacıyla, Sağlık verileri ve Sabıka Verilerim Kamu, İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adayı Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, iş Süreçlerinin Planlanması, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini amacıyla Winlife Global’in iş ilişkisi içerisinde olduğu Kurum ve Kuruluşlara Winlife bünyesinde gerçekleştirilen tüm işlemlerin yerine getirilmesi amacıyla kişisel verilerimin aktarılmasına aydınlatılmış olarak açıkça onay veriyorum.

  TCKN :
  ADI- SOYADI :
  UNVAN :
  TARİH :
  İMZA :