• Telefon: 0 850 532 8 666
 • Mail: info@winlife.com.tr
  • Türkçe
  • İngilizce
  • Rusca

  Santral Ses Kaydı Aydınlatma Metni

  Winlife Santral Ses Kaydı Aydınlatma Metni
   
  Winlife‘ı arayanların paylaşmış olduğu ad, soyad, telefon numarası ve ses kaydı kişisel verileri;
   

  • Arayan kişiye doğru hitap edebilmek,
  • Aramanın teyidi,
  • İleride doğabilecek olan uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi,
  • Hizmet kalitesi takibi,
  • Ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili size bilgi verebilmek,
   
  amacıyla sınırlı olarak işlenmektedir. Bu kişisel veriler, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 5. maddesinde belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebebine bağlı olarak telefon yoluyla otomatik olarak işlenmekte olup sadece hukuki uyuşmazlıklarda talep durumunda ilgili yargı mercileriyle paylaşılacaktır. Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları” Tebliğine göre Winlife'a iletebilirsiniz.”